Oferta

Spektrum naszej działalności obejmuje:

• kursy ogólne z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego w oparciu o metodę bezpośrednią Direct Method;

• język polski dla obcokrajowców;

• zajęcia przygotowawcze do testu predyspozycji językowych;

• szkolenia językowe dla przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych;

• przygotowanie do egzaminu maturalnego (poziom podstawowy i rozszerzony);

• naukę dzieci i młodzieży metodą Direct Kids/Direct Teens;

• business English (na życzenie profilowany);

• zajęcia konwersacyjne (speak-up);

• przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego;

• kursy certyfikacyjne z języka angielskiego (FCE, CAE oraz BEC);

• technical English, legal English, medical English;

• kursy 50+;

• korepetycje (także z języka polskiego).

 

 

 

DOROŚLI

 • Direct English

Metoda wykorzystująca wszelkie zalety Metody Callana, a jednocześnie udoskonalona, aby w jak największym stopniu sprostać potrzebom polskiego słuchacza. Idealna dla osób, którym trudno jest znaleźć czas na naukę poza zajęciami, bez względu na  to, czy   dopiero  rozpoczynamy  naukę,  czy   też chcemy odświeżyć naszą wiedzę językową po dłuższej przerwie. Doskonałe narzędzie służące opanowaniu języka obcego w sposób efektywny i przyjemny, skłaniające słuchaczy do pełnej koncentracji, umożliwiające przełamanie lęku przed mówieniem. Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórki, dzięki czemu wszystkie fragmenty materiału realizowane są kilkukrotnie. Proces nauczania wspomagany jest poprzez darmowy dostęp do platformy internetowej zawierającej m.in. udźwiękowienie i wymowę, ćwiczenia gramatyczne oraz słownik on-line z nagraniami słówek (więcej: Metoda bezpośrednia).

 • Direkte Methode

Polecamy zajęcia z języka niemieckiego w oparciu o metodę bezpośrednią Deutsch-Direkte Methode, umożliwiającą sprawne opanowanie języka mówionego oraz wyjaśniającą wszelkie gramatyczne zawiłości w sposób bardzo przystępny. Cały materiał obejmuje cztery części   odpowiadające   czterem poziomom zaawansowania, przy czym program nauczania opracowany został w taki sposób, aby w chwili ukończenia kursu słuchacz był przygotowany do zdania egzaminu Zertifikat Deutsch na poziomie B1. Do podręczników dostępne są nagrania wszystkich dialogów zawartych w treści materiału. Nauka odbywa się w systemie dynamicznie zadawanych pytań i odpowiedzi, natomiast słuchacz poświęca cały czas zajęć na słuchanie i mówienie w obcym języku.

 • Español Directo

Metoda bezpośrednia Español Directo pozwala nauczyć się w atrakcyjny sposób tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: mówienia i rozumienia ze słuchu. Español Directo to: nowoczesne słownictwo i ciekawe pytania, przystępna gramatyka oraz praktyczne scenki i dialogi. Student mówi po hiszpańsku od pierwszej lekcji odpowiadając na pytania zadane przez lektora, używając nowo poznanego słownictwa. Jest to metoda bez granic, w której słuchacz jest cały czas w kontakcie z językiem i kulturami hiszpańskojęzycznymi. Na płycie usłyszeć można różne akcenty z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

 • Zajęcia prowadzone metodą komunikatywną

Materiał realizowany jest w oparciu o wybrany podręcznik/podręczniki przy zastosowaniu dodatkowych materiałów przygotowywanych przez lektora oraz pomocy multimedialnych. W ramach zajęć ćwiczy się umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, gramatyczno-leksykalne, czytania ze zrozumieniem,  pisania. Po zajęciach istnieje możliwość otrzymywania przez słuchaczy mailem konspektu  z zajęć, w którym znaleźć można m.in.: najważniejsze słówka z lekcji, przykłady popełnionych błędów oraz pracę domową.

 • Business English

Osoby zainteresowane zajęciami z zakresu tematyki korporacyjnej mogą zdecydować się na przerobienie określonej ilości przygotowanych na życzenie zagadnień biznesowych zbieżnych z wymogami danego środowiska pracy lub podjąć kurs przygotowujący do zdania certyfikatu BEC Preliminary, BEC Vantage lub BEC Higher. Zajęcia obejmują analizy oryginalnych materiałów tematycznych w postaci pisemnej lub audiowizualnej. Na lekcji słuchacze nie tylko uczą się stosować najbardziej typowe zwroty i struktury gramatyczne, ale także rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu w oparciu o ciekawe przykłady nagrań, umiejętnie dobranych do poziomu zaawansowania. Przykładowe zagadnienia obejmują m.in.:

•finanse i bankowość,

•zarządzanie zasobami ludzkimi,

•style zarządzania,

•obsługę klienta,

•kwestię jakości,

•zagadnienia fuzji i przejęć,

•handel internetowy,

•promocję marki,

•konkurencyjność, etc.

 

 • Kursy 50+

Oferta dotyczy osób, które chciałyby w spokojnej i niestresującej atmosferze zrealizować swoje pasje językowe w ramach kursu uwzględniającego specyfikę potrzeb. Zajęcia w grupie osób zbliżonych wiekowo umożliwiają zarówno odświeżenie znanych wcześniej umiejętności, jak i komfortowe rozwijanie zainteresowań w poczuciu pozytywnej współmotywacji. Integracja w grupie, wspólne uczenie się, a także wymiana doświadczeń ze współuczestnikami kursu przyczynią się do poczucia satysfakcji z własnych postępów w nauce oraz językowych dokonań zagranicą.

 • Konwersacje

Zajęcia tego typu skierowane są przede wszystkim do osób, które po osiągnięciu określonego poziomu językowego chciałyby spróbować wypowiadać się po angielsku w sposób bardziej swobodny,  ćwicząc  głównie   umiejętność  mówienia   oraz  rozumienia  ze słuchu poprzez branie udziału w dyskusji, przygotowywanie prezentacji i omówień dotyczących przerabianych zagadnień. Tematyka zajęć dobierana jest w zależności od preferencji uczestników. Istnieje również możliwość  otrzymywania przez słuchacza po zajęciach maila, zawierającego przypomnienie najważniejszych z przerobionych zagadnień, nowe słówka, przykłady popełnionych błędów.

 • Kursy certyfikacyjne

Osobom zamierzającym przystępować do międzynarodowych egzaminów  Cambridge FCE, CAE oraz BEC proponujemy przygotowanie w oparciu o najnowsze materiały, koncentrujące się na strukturze egzaminu i strategiach przystępowania do jego poszczególnych komponentów, pozwalające ćwiczyć każdą z testowanych na egzaminie umiejętności, a więc mówienie, słuchanie, gramatykę, czytanie i pisanie. Oferujemy przeprowadzenie próbnych egzaminów w oparciu o oryginalne materiały udostępniane przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

 

 

DZIECI I MŁODZIEŻ

 

 • Zajęcia przygotowujące do matury i egzaminu gimnazjalnego

Młodzież gimnazjalną i licealną zapraszamy na zajęcia przygotowujące do egzaminów (w przypadku matury zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym). Zajęcia prowadzone są w oparciu  o  bieżące  wytyczne  Ministerstwa  Edukacji Narodowej dotyczące formy egzaminów i najnowsze podręczniki. Nacisk kładziemy nie tylko na poszerzenie wiedzy z zakresu badanych na egzaminach umiejętności, ale również uwrażliwiamy słuchaczy na najbardziej typowe przykłady popełnianych przez zdających błędów. Stałym elementem zajęć jest wykonywanie ćwiczeń opartych na zadaniach z lat ubiegłych.

 • Zajęcia dla dzieci metodą bezpośrednią DIRECT KIDS

Wszystkie zalety metody bezpośredniej w podręcznikach przygotowanych specjalnie dla dzieci ze szkoły podstawowej. Lekcje mają na celu przede wszystkim naukę słownictwa oraz mówienia w przyjemnej,   stymulującej   do   nauki   atmosferze. Program nauki w naturalny sposób, poprzez proste pytania i odpowiedzi oraz wizualne pomoce naukowe wprowadza dziecko w świat języka angielskiego. Dzieci szybko nabywają umiejętność swobodnego porozumiewania się po angielsku. Podręczniki podzielone są na 7 części, odpowiednio do grupy wiekowej i zaawansowania  rozbudowując bazę aktywnie używanego słownictwa i wprowadzając więcej możliwości wypowiedzi poprzez nowe zagadnienia gramatyczne. Obok bogatego słownictwa z otaczającego ich świata, dzieci uczą się ciekawostek o tradycji krajów anglojęzycznych. Kolejne etapy to dalsze rozwijanie słownictwa, umiejętności dyskutowania na różne tematy, a także poznawanie sposobów wyrażania i opisywania uczuć oraz emocji. Książki gruntownie utrwalają poznane na wcześniejszych etapach zagadnienia gramatyczne oraz wprowadzają nowe. Na tym etapie nauki dzieci potrafią już komunikować się i potrafią poradzić sobie z różnymi sytuacjami, w których mogą znaleźć się podczas podróży poza granice naszego kraju.

 • Zajęcia dla młodzieży metodą bezpośrednią DIRECT TEENS

Podręczniki przeznaczone są dla młodzieży w wieku 12-16 lat. Są w nich poruszane tematy i zagadnienia interesujące dla nastolatków - muzyka, Internet, sport, wakacje,  ochrona  środowiska,  szkoła  i wiele innych. Słownictwo w książkach zostało dobrane pod kątem aktualności i praktyczności oraz dostosowane do poruszanych w pytaniach tematów. Atrakcyjna szata graficzna zachęca młodzież do korzystania z podręcznika. Direct Method for TEENS to 6 podręczników, z których każdy zawiera po dwa etapy. Każda lekcja w podręczniku zawiera dyktando - celem jest częsta zmiana rodzaju aktywności na zajęciach językowych tak, aby maksymalnie utrzymać uwagę i motywację Słuchaczy, mimo charakterystycznego dla nastolatków krótszego okresu koncentracji. Każdy podręcznik Direct Method for TEENS składa się z dwóch części: książki ucznia wraz z płytą CD oraz zeszytu ćwiczeń.

 • Korepetycje

Jeśli Twoje dziecko było nieobecne na zajęciach w szkole, miewa trudności z odrabianiem pracy domowej, chciałoby nadrobić zaległości, aby nie pozostawać w tyle za kolegami z klasy lub też potrzebuje indywidualnych zajęć przygotowujących  do  egzaminu gimnazjalnego lub matury – program Korepetycje  jest tym, czego szukasz. Odpowiednio dostosowując poziom zajęć po wnikliwej analizie potrzeb zapewniamy pomoc „skrojoną na miarę”, która pozwoli uczniowi poczuć się ponownie pewniej i odzyskać wiarę we własne możliwości, nawet w najbardziej trudnym położeniu.

 

 

DLA FIRM

 

 • Klienci instytucjonalni i firmy

Na Państwa życzenie przeprowadzimy w siedzibie Państwa firmy test badający poziom językowy Pracowników. W zależności od zaawansowania i potrzeb zapraszamy do skorzystania z zajęć prowadzonych metodami: Direct English, Direkte Methode, Español Directo, metodą komunikatywną lub kursu business/technical English. Lektor dojedzie do siedziby firmy i przeprowadzi bezpłatną lekcję pokazową. Wytyczamy jasno określone cele, regularnie badamy postępy w nauce oraz na życzenie przedstawiamy sprawozdanie dla zarządu. Dostosowujemy zakres materiału do specyfiki Państwa branży. Częstotliwość i godziny zajęć ustalamy zgodnie z Państwa oczekiwaniami, aby dostosować je jak najlepiej do harmonogramu obowiązków pracowników. 

 • Direct English

Metoda wykorzystująca wszelkie zalety Metody Callana, a jednocześnie udoskonalona, aby w jak największym stopniu sprostać potrzebom polskiego słuchacza. Idealna dla osób, którym trudno jest znaleźć czas na naukę poza zajęciami, bez względu na  to, czy   dopiero  rozpoczynamy  naukę,  czy   też chcemy odświeżyć naszą wiedzę językową po dłuższej przerwie. Doskonałe narzędzie służące opanowaniu języka obcego w sposób efektywny i przyjemny, skłaniające słuchaczy do pełnej koncentracji, umożliwiające przełamanie lęku przed mówieniem. Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórki, dzięki czemu wszystkie fragmenty materiału realizowane są kilkukrotnie. Proces nauczania wspomagany jest poprzez darmowy dostęp do platformy internetowej zawierającej m.in. udźwiękowienie i wymowę, ćwiczenia gramatyczne oraz słownik on-line z nagraniami słówek (więcej: Metoda bezpośrednia).

 • Direkte Methode

Polecamy zajęcia z języka niemieckiego w oparciu o metodę bezpośrednią Deutsch-Direkte Methode, umożliwiającą sprawne opanowanie języka mówionego oraz wyjaśniającą wszelkie gramatyczne zawiłości w sposób bardzo przystępny. Cały materiał obejmuje   cztery   części   odpowiadające   czterem poziomom zaawansowania, przy czym program nauczania opracowany został w taki sposób, aby w chwili ukończenia kursu słuchacz był przygotowany do zdania egzaminu Zertifikat Deutsch na poziomie B1. Do podręczników dostępne są nagrania wszystkich dialogów zawartych w treści materiału. Nauka odbywa się w systemie dynamicznie zadawanych pytań i odpowiedzi, natomiast słuchacz poświęca cały czas zajęć na słuchanie i mówienie w obcym języku.

 • Español Directo

Metoda bezpośrednia Español Directo pozwala nauczyć się w atrakcyjny sposób tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: mówienia i rozumienia ze słuchu. Español Directo to: nowoczesne słownictwo i ciekawe pytania, przystępna gramatyka oraz praktyczne scenki i dialogi. Student mówi po hiszpańsku od pierwszej lekcji odpowiadając na pytania zadane przez lektora, używając nowo poznanego słownictwa. Jest to metoda bez granic, w której słuchacz jest cały czas w kontakcie z językiem i kulturami hiszpańskojęzycznymi. Na płycie usłyszeć można różne akcenty z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

 • Zajęcia prowadzone metodą komunikatywną

Materiał realizowany jest w oparciu o wybrany podręcznik/podręczniki przy zastosowaniu dodatkowych materiałów przygotowywanych przez lektora oraz pomocy multimedialnych. W ramach zajęć ćwiczy się umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, gramatyczno-leksykalne,   czytania   ze   zrozumieniem,  pisania.   Po zajęciach istnieje możliwość otrzymywania przez słuchaczy mailem konspektu  z zajęć, w którym znaleźć można m.in.: najważniejsze słówka z lekcji, przykłady popełnionych błędów oraz pracę domową.

 • Business English

Osoby zainteresowane zajęciami z zakresu tematyki korporacyjnej mogą zdecydować się na przerobienie określonej ilości przygotowanych na życzenie zagadnień biznesowych zbieżnych z wymogami danego środowiska pracy lub podjąć kurs przygotowujący     do    zdania    certyfikatu      BEC   Preliminary, BEC Vantage lub BEC Higher. Zajęcia obejmują analizy oryginalnych materiałów tematycznych w postaci pisemnej lub audiowizualnej. Na lekcji słuchacze nie tylko uczą się stosować najbardziej typowe zwroty i struktury gramatyczne, ale także rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu w oparciu o ciekawe przykłady nagrań, umiejętnie dobranych do poziomu zaawansowania. Przykładowe zagadnienia obejmują m.in.:

•finanse i bankowość,

•zarządzanie zasobami ludzkimi,

•style zarządzania,

•obsługę klienta,

•kwestię jakości,

•zagadnienia fuzji i przejęć,

•handel internetowy,

•promocję marki,

•konkurencyjność, etc.

 • Konwersacje

Zajęcia tego typu skierowane są przede wszystkim do osób, które po osiągnięciu określonego poziomu językowego chciałyby spróbować wypowiadać się po angielsku w sposób bardziej swobodny,  ćwicząc  głównie   umiejętność  mówienia   oraz  rozumienia  ze słuchu poprzez branie udziału w dyskusji, przygotowywanie prezentacji i omówień dotyczących przerabianych zagadnień. Tematyka zajęć dobierana jest w zależności od preferencji uczestników. Istnieje również możliwość  otrzymywania przez słuchacza po zajęciach maila, zawierającego przypomnienie najważniejszych z przerobionych zagadnień, nowe słówka, przykłady popełnionych błędów.