FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

  • W jaki sposób słuchacze przydzielani są do danej grupy?

    Słuchacze wypełniają test kwalifikacyjny, na podstawie którego określany jest ich poziom kompetencji językowych. Wynik testu wskazuje stopień zaawansowania grupy, która odpowiada danemu poziomowi.

 

Jakimi metodami prowadzone są zajęcia?

 

Naszym celem jest prowadzenie zajęć w sposób efektywny, w związku z czym opieramy się na metodach najskuteczniejszych, dobierając podręczniki odpowiednio do grupy wiekowej i oczekiwań słuchaczy. Wykorzystujemy metody bezpośrednią oraz tradycyjną.

 

Ile osób liczą grupy?

 

Liczebność grup zasadniczo zawiera się w przedziale 5-8 osób, co ma istotne przełożenie na skuteczność nauczania. Grupy indywidualne lub konwersacyjne liczą mniej słuchaczy, w zależności od ustaleń pomiędzy uczestnikami a Szkołą.

 

Kim są lektorzy?

 

Nauczyciele to starannie wyselekcjonowany zespół osób z rzetelnym przygotowaniem merytorycznym i metodycznym, posiadający znaczne doświadczenie w nauczaniu, potrafiący motywować. Są to osoby, dla których nauczanie języka obcego jest sposobem na realizowanie osobistych pasji i zainteresowań.

 

Kiedy odbywają się zajęcia?

 

Zajęcia prowadzone są przez cały rok, jednakże kursy grupowe odbywają się przede wszystkim w okresie od października do czerwca, przy czym nauka podzielona jest na dwa semestry. Godziny zajęć zależą od preferencji członków danej grupy językowej.

 

Czy kończąc kurs słuchacz otrzymuje jakikolwiek certyfikat?

 

Szkoła wystawia na prośbę osób zainteresowanych zaświadczenia potwierdzające poziom kompetencji językowych. Warunkiem otrzymania stosownego dokumentu jest frekwencja na poziomie co najmniej 70% oraz zdanie testu obejmującego przerobiony w trakcie kursu materiał.

 

Czy można wypróbować metody nauczania przed zapisaniem się?

 

Po wypełnieniu testu kwalifikacyjnego słuchacze zapraszani są na bezpłatną lekcję pokazową, podczas której mogą zapoznać się ze specyfiką poszczególnych kursów i przyjrzeć lekcji z bliska, co pozwala dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju kursu.

 

Czy do grupy można dołączyć w trakcie semestru?

 

Tak, wówczas płatność oblicza się na podstawie ilości lekcji pozostałych do końca semestru.